Čo získa Vaša obec?

Prostredníctvom portálu www.tvojaobec.sk prichádza k unikátnemu prepojeniu občanov a obcí. Správy v reálnom čase, informovanie občanov a spätná väzba pre obce. Prepojenie jednotlivých obcí a ich spoločné spájanie do už existujúcich mikroregiónov v nadväznosti na ďalšie služby poskytované portálom.

Komunikácia prebieha prostredníctvom chytrých telefónov, tabletov a pc.

Využívanie služby Tvoja obec nevyžaduje od žiadne výrazné vyčlenenie administratívnych síl z pohľadu obce. Jediná nutnosť je odovzdanie prihlasovacích údajov občanom, ktorí majú o využívanie tejto služby záujem. Správa služieb je intuitívna a automatická. Nevyžaduje zásahy a úpravy od obce. Obec iba reaguje na prípadné informácie od občanov (nie je nutnosť) a v prípade potreby zadáva oznamy pre občanov.

- Zvýšená bezpečnosť občanov
- Rýchlosť informácií k občanovi v reálnom čase (email, notifikácia na smartphone, tablet, počítač) zdarma.
- Spätná väzba od občana pre obec
- Budovanie obecných komunít
- Predchádzanie krízových udalostí v obci, mikroregióne
- Prepojenie obcí do mikroregiónov až po celé územie Slovenskej republiky
- Podpora miestnych podnikateľov a organizácií
- Správa odpadového hospodárstva

O SLUŽBÁCH

SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA

Dôležité informácie o nepredvídaných udalostiach. V okamihu sa občanovy smartfóne, alebo PC zobrazí výstraha od Tvojej obce. Už žiadne prekvapenia po návrate z práce alebo dovolenky.

OZNAMY OD TVOJEJ OBCE

Občanovi už nikdy neunikne žiadna udalosť, ktorá sa udeje v Tvojej obci. Šport, kultúra, predaj, alebo výlet, o tomto všetkom budeš mať prehľad.

OBČAN INFORMUJE

Nesvieti lampa? Niekto urobil čiernu skládku? Zase vyčíňajú vandali? Toto všetko a veľa iného môže občan nahlásiť svojej obci.

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Potrebuje obec odsledovať vynášanie smetných nádob, alebo kontrolovať donášanie odpadu na zberný dvor? Dopraj si pokročilú správu triedenia a recyklácie odpadu.

HĽADÁM SLUŽBU

Potrebuje obec pomôcť? Hľadáš majstra, alebo brigádnika? Skús pohľadať v Tvojej obci či v regióne.

KOMUNITA

Občas aj Tvoja obec potrebuje pomoc. Chceš byť aktívny? Staň sa členom komunity, kde budú mať ľudia k sebe bližšie, tak ako kedysi dávno.